Termin odwołania od decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego

W przypadku tego problemu jako doradca podatkowy Wrocław odsyłam Państwa do art. 223 § 2 o.p., gdzie ujęte jest, iż odwołanie wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Zasadę liczenia określa art. 12 § 1 o.p. W sytuacji, gdy termin przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy odsyłam do art. 12 § 5 o.p.

 

 

Doradca podatkowy Wrocław