Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Jest to zjawisko związane z eliminacją granic celnych i powstaniem wspólnego rynku dla wybranych państw europejskich. We wspólnym rynku obowiązuje zasada kraju przeznaczenia. Świadczy to, że sprzedający towar zwolniony jest z podatku VAT, zaś reflektant zobowiązany jest zapłacić podatek w swoim kraju według obowiązującej w nim taksy podatkowej. Podatek od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów opodatkowany jest tym samym stawką 0%.

Czym jest Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów to nabycie prawa do rozporządzania towarami właściciela, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego wysyłki przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Warunki jak wskazuje doradca podatkowy Wrocław podmiotu, na którego rzecz zachodzi nabycie musi nabyć prawo do rozporządzania towarami jak właściciel (w wyniku dokonanej na jego rzecz dostawy w kraju), następnie towary te muszą być przemieszczone na terytorium innego państwa członkowskiego. Opodatkowaniu, będzie podlegać wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane w Polsce za wynagrodzeniem. Co wskazuje etyka pod nazwą doradztwo podatkowe Wrocław za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów uznaje się również przemieszczenie własnych towarów podatnika VAT (zarejestrowanego w innym niż Polska, państwie Unii Europejskiej) z terytorium państwa członkowskiego innego niż, terytorium kraju na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.