Zaległości podatkowe małżonka zaciągnięte przed oraz po rozwodzie

Przede wszystkim należy podkreślić, iż orzeczenie sądu w sprawie rozwodu  uprawomocni się po 21 dniach od jego ogłoszenia. Małżonkowie odpowiadają za zaciągnięte zobowiązania do ostatniego dnia uprawomocnienia się wyroku kończącego małżeństwo stron. Żadna ze stron z kolei nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania byłego małżonka powstałe po uprawomocnieniu się wyroku sądu. W tym miejscu doradca podatkowy Wrocław stawia kropkę, ale nie „nad i”. Podkreślam jedynie kluczowy artykuł dla sprawy. Były małżonek może odpowiadać za zobowiązania podatkowe jedynie na zasadach z art. 107-118 o.p. Są to przepisy określające odpowiedzialność osób trzecich. Rozwiedziony małżonek odpowiada solidarnie, ale tylko do wysokości udziału w majątku wspólnym. Co jeszcze istotne nie odpowiada za odsetki od zaległości podatkowej.

 

Doradca podatkowy Wrocław