Zastaw skarbowy za zobowiązania podatkowe. Czy zastaw skarbowy wygaśnie w przypadku zbycia obciążonych zastawem składników?

W przypadku, gdy zobowiązanie podatkowe powstaje w sposób określony art. 21 §1 pkt 1 o.p. to zastaw skarbowy może być ustanowiony jedynie na rzeczach ruchomych. Za rzecz ruchomą może być uznany np. samochód czy koparka. Kwota rzeczy ruchomej musi przekraczać próg ustalany na podstawie art. 119 o.p. zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2014 r.

Rzeczą ruchomą dla celów informacyjnych nie jest lokal mieszkalny czy nieruchomość gruntowa.

Zastawem skarbowym nie będą obciążone rzeczy niepodlegające egzekucji (sądowa i administracyjna). Art. 8,8 a, 9 § 3, art. 10 § 4 oraz art 96 g § 3 u. p. e. a. – katalog rzeczy niepodlegających egzekucji w administracji. Art. 829, 830, 831, 833 § k. p. c. – katalog rzeczy niepodlegających egzekucji sądowej.

 

 

Doradca podatkowy Wrocław