Zwolnienia z podatku VAT

Zwolnienia na co ukierunkowuje doradca podatkowy Wrocław stanowią odstępstwa od ogólnej zasady zgodnie, z którą podatkiem VAT objęta jest każda dostawa oraz każda usługa świadczona odpłatnie przez podatnika.

Zezwolenia te mają charakter szczególny, i nie w każdej sytuacji są korzystne dla podatnika (nie ma bowiem prawa do odliczania lub zwrotu podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług służących wykonywaniu czynności zwolnionych i w konsekwencji ponosi faktyczny ciężar VAT)

Zwolnieniu podlegają czynności wykonywane w interesie publicznym, takie jak:

  • Usługi pocztowe

  • Opieka szpitalna / medyczna

  • Opieka nad dziećmi / młodzieżą

  • Usługi edukacyjne

  • Usługi kulturalne

  • Usługi zw. z pomocą społeczną

  • Dostawa produktów rolnych dokonywana przez rolnika ryczałtowego

  • Transakcje ubezpieczeniowe, finansowe i związane z nieruchomościami

  • Dostawy znaczków pocztowych / skarbowych

  • Usługi związane z hazardem