Kadry i płace

Specjalizujemy się w:

  • sporządzenie dokumentów zgłoszeniowych do ZUS, comiesięcznych deklaracji rozliczeniowych,
  • prowadzenie: comiesięcznych list płac, dokumentacji kadrowo-płacowej, informacji o uzyskanych dochodach PIT-11,
  • kompleksowa pomoc w sporządzeniu umów przy zatrudnieniu: umów o pracę, umów cywilnoprawnych, świadectwa pracy oraz pozostałej niezbędnej dokumentacji,

  • inne usługi zgodnie z zapotrzebowaniem indywidualnym klienta.