Jakie są determinanty wyboru formy opodatkowania dochodów? Wybór formy opodatkowania.

Jakie są determinanty wyboru formy opodatkowania dochodów? Wybór formy opodatkowania.

PIT na zasadach ogólnych. Zakresem podmiotowym podatku objęci są wszyscy przedsiębiorcy. Należy prowadzić księgi rachunkowe lub podatkową księgę przychodów i rozchodów. Można potrącić nakłady poniesione na działalność gospodarczą. Stawka podatkowa jest progresywna 18% lub 32%. Przysługuje nam cały pakiet ulg podatkowych. PIT stawka liniowa.  Zakresem podmiotowym podatku objęci są wszyscy przedsiębiorcy. Należy prowadzić księgi rachunkowe […]

Na jakim formularzu rozliczyć przychód w części D PIT-8C ?

Na jakim formularzu rozliczyć przychód w części D PIT-8C ?

Należy rozliczyć  się w PIT-36 . Jeżeli rozliczaliśmy swoje przychody w sposób standardowy za dany rok na formularzu PIT-37 w roku, za który otrzymaliśmy informacje PIT-8C winni jesteśmy dokonać całego rozliczenia za rok 2015 na formularzu PIT-36. W części „D” w wierszu 8 formularza PIT-36: Inne źródła (w tym emerytury – renty z zagranicy).  Należy […]

Czy zakup licencji na oprogramowanie komputerowe od zagranicznego podmiotu w świetle ustawy VAT jest importem usług.

Czy zakup licencji na oprogramowanie komputerowe od zagranicznego podmiotu w świetle ustawy VAT jest importem usług.

Ustawa VAT definiuje jasno, iż zakup licencji jest równocześnie odpłatnym nabyciem usług. Jeśli wymiana usługi pomiędzy podmiotami z dwóch różnych państw wspólnoty niemających siedziby ani oddziału w państwie nabywcy, a przedmiotem transakcji jest nabycie licencji wtedy w świetle prawa jest to import usług. Doradztwo podatkowe Wrocław podkreśla jednolitość momentu powstania punktu podatkowego w przypadku usług […]

Podatek od umowy o dział spadku

Podatek od umowy o dział spadku

Podstawową kwestią, aby uzyskać właściwy wynik wielkości podatku jak jesteśmy zobligowani zapłacić do Urzędu Skarbowego jest na temat naszego udziału we współwłasności lub spadku. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 u.p.c.c. istotne jest również, aby określić wartość spadku. Przykładowo rodzeństwo odziedziczyło po ojcu lokal warty 100 tys. pln. Rodzeństwo składa się z brata i […]

Jakie są koszta podniesienia kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Jakie są koszta podniesienia kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Koszta jakie ponosimy przy podniesieniu kapitału zakładowego w sp. z o.o. to min. podatek od wkładów, o które podwyższamy kapitał zakładowy. Kwotę wkładu pomniejszamy o: wynagrodzenie notariusza powiększone o podatek od towarów i usług opłatę sądową związaną z wpisem do Krajowego Rejestru Długów opłatę za zamieszczenie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Stawka podatku od […]

Koszt założenia sp. z o.o. zawartej z wykorzystaniem umowy dostępnej na stronie www Ministerstwa Sprawiedliwości. Kapitał zakładowy 100 tys. pln.

Koszt założenia sp. z o.o. zawartej z wykorzystaniem umowy dostępnej na stronie www Ministerstwa Sprawiedliwości. Kapitał zakładowy 100 tys. pln.

Od podstawy opodatkowania (100 tys. pln) oblicza się w następujący sposób: Kwota wynagrodzenia notariusza wraz z naliczonym podatkiem VAT. W tej sytuacji i to akceptuje doradca podatkowy Wrocław zgodnie z art. 157 k.s.h. nie występuje taksa notarialna. Umowa pobrana ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości nie jest obarczona wynagrodzeniem notariusza a tym samym istnieje brak podstaw do […]

Jak opodatkowana jest zamiana lokali mieszkaniowych?

Jak opodatkowana jest zamiana lokali mieszkaniowych?

W przypadku umowy zamiany lokalu należy wziąć pod uwagę wartość lokali mieszkaniowych oraz różnicę kwotową pomiędzy nimi. Załóżmy, że Roman wraz z Albertem mają zamiar dokonać wymiany lokali. Roman ma trójkę dzieci i mieszka w małej kawalerce, natomiast Albert ma trzypokojowe mieszkanie przy czym mieszka sam. Albert chce poprawić swój status majątkowy w ostatnich latach […]

Koszt założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o kapitale zakładowym 50 tysięcy złotych polskich.

Koszt założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o kapitale zakładowym 50 tysięcy złotych polskich.

Podstawą opodatkowania przy umowie spółki z o.o. jest wartość kapitału zakładowego. Wynagrodzenie notariusza za sporządzenie aktu notarialnego umowy spółki 100 pln + 3%(50000-3000) = 1510 pln Podatek od towarów i usług pobrany przez notariusza 1510×1,23=1857,30  1857,0-1510=347,0 VAT=347,0 pln Wpis do rejestru przedsiębiorców oraz związana z tym opłata sądowa zarejestrowanie sp. z o.o. w rejestrze KRS […]

Miejsce opodatkowania towaru niewysłanego, zakupionego przez zagranicznych kontrahentów

Miejsce opodatkowania towaru niewysłanego, zakupionego przez zagranicznych kontrahentów

Wątpliwości zaprezentowane w tytule były wielokrotnie rozwiewane w czasie spotkania w moim biurze. Co zaświadcza doradca podatkowy Wrocław Grażyna Wysocka. Towar nietransportowany a więc wydawany w siedzibie sprzedawcy jest opodatkowany na terytorium państwa na którym się znajduje. Odbywa się to niezależnie do tego, gdzie siedzibę ma nabywca. Odsyłam do przepisu art. 22 ust. 1 pkt 3 […]