Koszt założenia sp. z o.o. zawartej z wykorzystaniem umowy dostępnej na stronie www Ministerstwa Sprawiedliwości. Kapitał zakładowy 100 tys. pln.

Od podstawy opodatkowania (100 tys. pln) oblicza się w następujący sposób:

  1. Kwota wynagrodzenia notariusza wraz z naliczonym podatkiem VAT. W tej sytuacji i to akceptuje doradca podatkowy Wrocław zgodnie z art. 157 k.s.h. nie występuje taksa notarialna. Umowa pobrana ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości nie jest obarczona wynagrodzeniem notariusza a tym samym istnieje brak podstaw do naliczania jakiegokolwiek podatku VAT.
  2. Opłata sądowa związana z wpisem do KRS. Opłata ta standardowo wynosi 500 pln.
  3. Opłata za zamieszczenie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zamieszczenie takiej informacji to koszt 100 pln.

Reasumując podstawa opodatkowania to 100000 pln – 500 pln – 100= 99400 pln

Stawka podatku umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 0,5%.

Wielkość podatku to 99400 x 0,005 = 497.

Doradca podatkowy Wrocław uczula! Podatek należy wpłacić w terminie 14 dni od momentu zawarcia umowy. Należy również złożyć w urzędzie skarbowym deklarację PCC-3.