Na jakim formularzu rozliczyć przychód w części D PIT-8C ?

Na jakim formularzu rozliczyć przychód w części D PIT-8C ?

Należy rozliczyć  się w PIT-36 . Jeżeli rozliczaliśmy swoje przychody w sposób standardowy za dany rok na formularzu PIT-37 w roku, za który otrzymaliśmy informacje PIT-8C winni jesteśmy dokonać całego rozliczenia za rok 2015 na formularzu PIT-36. W części „D” w wierszu 8 formularza PIT-36: Inne źródła (w tym emerytury – renty z zagranicy).  Należy […]