Opodatkowanie podatkiem VAT nabytych towarów od podmiotów z Państw UE przez nabywcę, który korzysta ze zwolnienia VAT.

Opodatkowanie podatkiem VAT nabytych towarów od podmiotów z Państw UE przez nabywcę, który korzysta ze zwolnienia VAT.

Jeżeli ze względu na wysokość uzyskanych przychodów przedsiębiorca korzysta ze zwolnienia podmiotowego to zasadniczo zakup towarów od firm z państw Unii Europejskiej nie podlega opodatkowaniem VAT. W tej sytuacji obowiązek podatkowy spoczywa na dostawcy. Na doradztwo podatkowe Wrocław zawsze znajdzie się odstępstwo. Zgodnie z art. 113 ust 1 i 9 ustawy VAT wspomniany nabywca zostanie […]