Obowiązek podatkowy w przypadku sprzedaży lokalu

Obowiązek podatkowy w przypadku sprzedaży lokalu

Zgodnie z zasadą ogólną to znaczy w momencie wydania towaru powstaje obowiązek podatkowy. W przypadku wcześniejszego otrzymania zapłaty w części to konieczność obowiązku podatkowego następuje z tą chwilą przyjęcia tego fragmentu płatności. Obowiązujące zasady ogólne mają zastosowanie przy zbywaniu wszystkich nieruchomości. W większości przypadków datą dostawy nieruchomości jest moment podpisania aktu notarialnego. Doradztwo podatkowe Wrocław […]