Darowizna od rodziców. Druk SD-Z2

Darowizna od jednego z rodziców dla młodej pary jest często bardzo pomocna, ale rodzi również szereg problemów podatkowych.

Jak optymalizować koszta podatkowe, gdy otrzymujemy darowiznę od rodziców? W celu optymalizacji podatkowej proponujemy następujące rozwiązanie.

Załóżmy, że darowiznę chcą przekazać rodzice małżonka.  Często nie jest to symboliczna kwota a jej wielkość wynika z ofiarności na szczytny cel np. na budowę nowego domu. Załóżmy, że w tym przypadku jest to 100 tys. pln. W celu oszczędności  proponuje, aby pieniądze zostały przelane na prywatne konto małżonka.  W tym celu zostanie sporządzona umowa z rodzicem małżonka (druk SD-Z2) . Małżonek otrzyma pieniądze od swoich rodziców na indywidualne konto niezależne od żony. Kolejnym krokiem jest przelew z prywatnego konta męża na wspólne konto żony i męża. Ostatnim etapem, który musimy wykonać jest nowa umowa męża z żoną. Proszę nie zapomnieć o drugim druku i sporządzeniu umowy pomiędzy żoną i mężem. Wspomniany druk można pobrać pod adresem  doradztwo podatkowe Wrocław – druk SD-Z2.

 

Doradca podatkowy Wrocław