Amortyzacja inwestycji w obcych środkach trwałych.

Amortyzacja inwestycji w obcych środkach trwałych.

Według art. 16j ust. 4 u.p.d.o.p. amortyzacji na podstawie stawki 10% podlegają inwestycje w obcych środkach trwałych np. obcych budynkach. Stawka 10% oznacza, że okres amortyzacji to zawsze 10 lat. Inwestycje w środki trwałe podlegają amortyzacji i są nimi jak wskazuje doradca podatkowy Wrocław nakłady poniesione na potrzeby działalności gospodarczej budynku, którego podatnik nie jest […]