Definicja budowy w świetle art. 41 ust. 12-12b ustawy VAT.

Definicja budowy w świetle art. 41 ust. 12-12b ustawy VAT.

Stawka podatku VAT, którą stosuje się w budownictwie mieszkaniowym wnosi 8%. Próg ten ma zastosowanie do szeroko pojętych prac budowlanych. Doradca podatkowy Wrocław napomknie kilka przykładów: remonty, modernizacja, przebudowa itd. Budynki mieszkaniowe zostały zdefiniowane w art. 2 pkt 12 ustawy VAT jako budynki mieszkalne według klasyfikacji pomocniczej zaczerpniętej z Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych. Powierzchnia budynków […]