Jakie wymagania muszą spełniać członkowie zarządu kasyna, aby mogli otrzymać koncesję?

Jakie wymagania muszą spełniać członkowie zarządu kasyna, aby mogli otrzymać koncesję?

Warunki tych wymogów są wskazane w art. 12 ustawy o grach hazardowych. Osoba, która występuje o przydzielenie takiej koncesji musi spełnić szereg państwowych obostrzeń. Koniecznością jest, aby była to osoba w stosunku do której nie istnieją uzasadnione zastrzeżenia z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego lub bezpieczeństwa interesów ekonomicznych państwa. Bezwzględnie wymagane jest, aby ubiegający […]