Procedury szczególne podatku VAT

Procedury szczególne podatku VAT

Doradca podatkowy Wrocław wskazuje specjalne zasady opodatkowania w odniesieniu do pewnych grup podatników lub rodzajów czynności: Drobni przedsiębiorcy – zwolnieni od podatku sprzedaż, jeśli wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Osiągnięcie obrotów przekraczających ten limit oznacza automatyczną utratę prawa do zwolnienia. Przysługuje również prawo do rezygnacji z powyższej preferencji […]