Przedstawiciel podatkowy w Polsce

Przedstawiciel podatkowy w Polsce

Obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego dla podatnika, który nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego oraz podlega obowiązkowi zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny. Może go ustanowić podatnik, który posiada siedzibę działalności gospodarczej / stałe miejsce prowadzenia tej działalności na terenie innego niż Polska państwa członkowskiego. Ustanowienie przedstawiciela następuje w […]