Rachunek rozliczeniowy spółki cywilnej

Rachunek rozliczeniowy spółki cywilnej

Spółka cywila w szczególności zasługuje na wyjaśnienie w kwestii rachunku rozliczeniowego. Spółka cywilna nie ma zdolności prawnej ani osobowości prawnej. W rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej spółka cywilna nie jest także przedsiębiorcą. Aby dokładnie wyjaśnić kwestię rachunku rozliczeniowego dla spółki cywilnej  odsyłam do art. 49 ust. 2. Przepis, który definiuje to dla kogo mogą […]