Spóźnienie PIT. Złożone w 2016 roku.

Spóźnienie PIT. Złożone w 2016 roku.

Osoby, które nie złożyły  PIT-u na czas muszą liczyć się z możliwością nałożenia kar finansowych. Nieterminowi podatnicy  pozbawiają się również szeregiem przywilejów min.  wspólne rozliczenie z małżonkiem dotyczy to również osób samotnie wychowujących dziecko. W roku 2016 termin na złożenie zeznania rocznego z 2015 r.  mija wyjątkowo późno –  2 maja. Jest to spowodowane tym, […]