Spóźnienie PIT. Złożone w 2016 roku.

Osoby, które nie złożyły  PIT-u na czas muszą liczyć się z możliwością nałożenia kar finansowych. Nieterminowi podatnicy  pozbawiają się również szeregiem przywilejów min.  wspólne rozliczenie z małżonkiem dotyczy to również osób samotnie wychowujących dziecko. W roku 2016 termin na złożenie zeznania rocznego z 2015 r.  mija wyjątkowo późno –  2 maja. Jest to spowodowane tym, iż dzień 30 kwietnia wypada w sobotę. Doradca podatkowy Wrocław przypomina o terminowej wpłacie podatku, wynikającego z zeznania podatkowego, o ile z deklaracji PIT wynika niedopłata. Istotne, aby w czasie złożenia e-PIT-u otrzymać urzędowe potwierdzenie odbioru.

Spóźnialscy tracą także przekazanie 1% podatku na organizacji pożytku publicznego.

Szanowni Państwo nie jest tak całkowicie źle. Pozostaje nam  prawo do ulgi rehabilitacyjnej, internetowej czy do pomniejszenia dochodu o wartości darowizn, można też odliczyć od podatku ulgę na dzieci. Wykluczona jest również utrata prawa do zwrotu podatku.