Gwarancja na sprawiedliwe rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy

Gwarancja na sprawiedliwe rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy

Na podstawie orzecznictwa sądów administracyjnych wydaje się, iż jedyną gwarancją sprawiedliwego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy jest zmiana prowadzącego postępowanie, który brał udział poprzednio w orzekaniu sprawy.  Niewskazane jest, aby w procesie rozstrzygania i rozpoznania sprawy brał udział pracownik, który w sposób merytoryczny był zaangażowany w poprzedniej fazie postępowania. W sposób naturalny rodzi się obawa, iż […]