Przywrócenie terminu do wniesienia odwołania

Przywrócenie terminu do wniesienia odwołania

W przepisie art. 162 § 1 i 2 o.p. wynika, że przywrócenie terminu do wniesienia odwołania wymaga  spełnienia czterech przesłanek: a) w pierwszej kolejności podatnik musi złożyć wniosek o przywrócenie terminu, b) następnie podatnik musi uprawdopodobnić, iż niedotrzymanie terminu zostało spowodowane bez jego winy, c) istotne jest dotrzymanie terminu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu, […]