Zaległości podatkowe małżonka zaciągnięte przed oraz po rozwodzie

Zaległości podatkowe małżonka zaciągnięte przed oraz po rozwodzie

Przede wszystkim należy podkreślić, iż orzeczenie sądu w sprawie rozwodu  uprawomocni się po 21 dniach od jego ogłoszenia. Małżonkowie odpowiadają za zaciągnięte zobowiązania do ostatniego dnia uprawomocnienia się wyroku kończącego małżeństwo stron. Żadna ze stron z kolei nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania byłego małżonka powstałe po uprawomocnieniu się wyroku sądu. W tym miejscu doradca podatkowy […]