Zastaw skarbowy za zobowiązania podatkowe. Czy zastaw skarbowy wygaśnie w przypadku zbycia obciążonych zastawem składników?

Zastaw skarbowy za zobowiązania podatkowe. Czy zastaw skarbowy wygaśnie w przypadku zbycia obciążonych zastawem składników?

W przypadku, gdy zobowiązanie podatkowe powstaje w sposób określony art. 21 §1 pkt 1 o.p. to zastaw skarbowy może być ustanowiony jedynie na rzeczach ruchomych. Za rzecz ruchomą może być uznany np. samochód czy koparka. Kwota rzeczy ruchomej musi przekraczać próg ustalany na podstawie art. 119 o.p. zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia […]