Eksport towarów opodatkowanie stawką 0 %

Eksport to sprzedaż towarów lub usług, które powstają  w państwie a są wysłane zagranicę. Według aktów prawnych obowiązujących członków Unii Europejskiej  eksportem nazywa się sprzedaż towarów lub usług do państwa nie będących w  Unii Europejskiej. Zbycie towarów lub usług w kręgu państw należących do Unii Europejskiej nazywa się wewnątrzwspólnotową dostawą towarów, o czy można przeczytać pod tym adresem.

Jaki rodzaj towarów dotyczy eksportu?

W przypadku eksportu mamy do czynienia z dostawa towarów wysyłanych / transportowanych z terytorium kraju poza terytorium UE przez dostawcę / na jego rzecz lub nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju / na jego rzecz (z wyjątkiem towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów wyposażenia / zaopatrzenia statków rekreacyjnych / turystycznych statków powietrznych) jeśli wywóz towarów poza UE jest potwierdzony przez urząd celny.

Eksport jest obostrzony następującymi regulacjami.

-opodatkowanie stawką 0 %

-zalicza się zarówno eksport bezpośredni i pośredni

Doradca podatkowy Wrocław informuje o rozgraniczeniu na eksport bezpośredni oraz pośredni.

*bezpośredni – eksporter lub podmiot przez niego upoważniony sam dokonuje wywozu towarów

*pośredni – wywóz towarów przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium PL / na jego rzecz