Korekta faktury nieopłaconej w terminie 150 dni od daty płatności określonej w umowie.

Doradca podatkowy Wrocław wie, iż z art. 89 ust. 1 ustawy VAT wynika, że akt prawny nakazuje dokonanie korekty odliczenia, jeżeli faktura nie została opłacona w należytym terminie.

Jeżeli dłużnik nie uregulował faktury w terminie 150 dni od daty płatności określonej w umowie, to tym samym (równocześnie) jest zobowiązany do wniesienia korekty podatku wynikającego z tej faktury. Proszę pamiętać o okresie 150 dni i na jego podstawie prowadzić rozliczenia. Jeżeli podatnik uregulował część należności np. w ratach, wtedy korekta dotyczy podatku odliczonego odliczonego przypadającego na nieuregulowaną część raty.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).