Rozliczenie czynności ustanowienia prawa wieczystego użytkownika

Rozliczenie czynności następuje w procedurze dwóch opłat. W art. 71 u.g.n. zawarta jest reguła prawa jak i na takiej zasadzie doradztwo podatkowe Wrocław wspomina, iż dodanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste obarczone jest dwoma opłatami. Następująco pobiera się pierwszą opłatę oraz opłatę roczną.

Pierwszą opłatę wnosi się za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste. Opłata wyłania się na drodze przetargu i wnosi się ją jednorazowo. Pragnę zauważyć, iż nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Drugim przelewem jest opłata roczna, którą uiszcza się w całym przedziale czasu użytkowania wieczystego. Termin do jakiego uiszczamy opłatę roczną to 31 marca każdego roku. Całość wpłacamy z góry za cały rok.