Wszczęte postępowanie podatkowe. Czy organ podatkowy może działać „od razu” w związku z nieopłaconą akcyzą?

W pierwszej kolejności należy wymienić zakres obowiązków Naczelnika Urzędu Celnego. Są nimi m.in. wymiar, pobór i kontrola podatku akcyzowego. Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 u.s.c. organ może od razu wszcząć postępowanie podatkowe. Istnieje możliwość przeprowadzenia przez organ uprzednio czynności sprawdzających. W tej sytuacji jako podatnik możemy spodziewać się wezwania do złożenia wyjaśnienia w sprawie.

 

 

Doradca podatkowy Wrocław