Zakres przedmiotowy podatku od towarów i usług

Doradca podatkowy Wrocław ma przyjemność wyszczególnić zakres przedmiotowy podatku od towarów i usług. Są to czynności, które podlegają opodatkowaniu niezależnie czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa (prowadzenie dz.g. bez koncesji, zezwoleń podlega opodatkowaniu). Konkludując  istotny jest więc ekonomiczny aspekt transakcji.
Jest to również 
podatek terytorialny – naliczany od transakcji, które mają miejsce na ściśle określonym terytorium (PL).

Opodatkowaniu podlegają:

  1. Odpłatna dostawa towarów / odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju
  2. Eksport towarów
  3. Import towarów na terytorium kraju
  4. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju
  5. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
  6. Towary w przypadku rozwiązania s.c. lub spółki handlowej bądź zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu przez podatnika będącego osobą fizyczną