Zgłoszenie loterii fantowej

Art. 2 ust 1 pkt u.g.h. definiuje loterię fantową. Mając na uwadze wymieniony artykuł wnioskujemy iż, podstawową kwestią, która definiuje loterię fantową jest uczestnictwo w niej poprzez nabycie losu, a organizator oferuje tylko nagrody rzeczowe. Oznacza to, że warunkiem wzięcia udziału w loterii fantowej jest kupno losu.

Informacją konieczną dla samego organizatora jest konieczność przestrzegania procedury oraz terminów w czasie organizacji loterii fantowej. Niezbędne do urządzenia loterii fantowej jest uzyskanie zezwolenia od miejscowego Dyrektora Izby Celnej zgodnie z art. 7 ust. 1 w zw. z  art. 32 ust. 3 u.g.h. Bezwzględnie wymagane jest dokonanie zgłoszenia z podaniem daty urządzenia loterii fantowej, nie później niż 30 dni przed dniem jej rozpoczęcia. Przeprowadzenie loterii bez wymaganego zgłoszenia rodzi wiele problemów prawnych.

 

Doradca podatkowy Wrocław