Nowy portal dla tych, którzy chcą prowadzić firmę w Polsce i Unii Europejskiej.

Nowy portal dla tych, którzy chcą prowadzić firmę w Polsce i Unii Europejskiej.

Na portalu Biznes.gov.pl znajdują się następujące informacje: Zakładanie firmy Wybierz rodzaj firmy, jaką chcesz prowadzić i dowiedz się, jak ją założyć Rozwój firmy Sprawdź, jak rozwijać swoją firmę i gdzie znaleźć finansowanie Pracownicy w firmie Sprawdź, jakie są zasady zatrudniania pracowników, ich prawa i obowiązki Podatki i księgowość Dowiedz się, jak rozliczać podatki i prowadzić […]

Jakie obszary działalności Twojej firmy możesz rozwijać w oparciu o dofinansowanie ze środków UE?

Jakie obszary działalności Twojej firmy możesz rozwijać w oparciu o dofinansowanie ze środków UE?

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, obok samorządów, są w latach 2014-2020 największymi profitentem funduszy unijnych. W całości na rozwój działalności gospodarczej w najbliższych 7 latach zostanie przeznaczonych 20 mld euro. Fundusze UE na lata 2014-2020 można rozwijać na wiele obszarów Twojej działalności gospodarczej: Projekty badawcze i wdrażanie innowacji. Informatyzacja. Rozwiązania ekologiczne. Rozwój działalności firmy. Działalność za granicą. […]

Podatniku do 26 lutego wyślij dane z ewidencji VAT (JPK_VAT)

Podatniku do 26 lutego wyślij dane z ewidencji VAT (JPK_VAT)

Szanowny Podatniku doradca podatkowy Wrocław przypomina, że do 26 lutego prześlij dane z ewidencji VAT (JPK_VAT). Jesteś podatnikiem VAT? Prowadzisz małą firmę, która zatrudnia do 10 osób? Należy nadmienić, że od 2018 roku masz obowiązek przesyłać co miesiąc do Ministerstwa Finansów dane z ewidencji VAT w formie pliku JPK_VAT. Pierwsze pliki JPK_VAT z danymi za […]

Nowe zasady opłacania składek ZUS – sprawdź numer rachunku!

Nowe zasady opłacania składek ZUS – sprawdź numer rachunku!

Szanowny Podatniku nadmieniamy, że od 1 stycznia 2018 roku zmienią się zasady opłacania składek ZUS. Według tego, wszystkie składki na: • ubezpieczenie zdrowotne, • ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe), • fundusze (Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych), będziesz opłacać jednym przelewem – na jeden rachunek składkowy! Podsumowując od 1 stycznia 2018 r. dotychczasowe […]

Jednolity plik kontrolny. JPK kogo dotyczy ?

Jednolity plik kontrolny. JPK kogo dotyczy ?

Ministerstwo Finansów informuje, że 0d 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT wysyłają JPK_VAT. Przekazanie Jednolitych Plików Kontrolnych JPK_VAT nastąpi przy wykorzystaniu kompleksowych narzędzi elektronicznych. Pliki będą pod kontrolą Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.  Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT i przesyłania jej jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT) obejmuje również mikroprzedsiębiorstwa […]

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn Aktem prawnym regulującym podatek od spadków i darowizn jest „Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn”. Jest to podatek majątkowy –wymierzany od przyrostu substancji majątkowej nabytej w sposób nieodpłatny. Przyrost majątku odbywa się pod tytułem nieodpłatnym. Istotniejsze znaczenie mają ekonomiczne konsekwencje przesunięcia majątku niż […]

Podatek CIT w 2017 roku

Podatek CIT w 2017 roku

Informacją szczególnie istotną w sferze podatkowej są zmiany stawki podatku CIT. W roku 2017 część przedsiębiorców będzie mogła rozliczać na podstawie debiutującej, niższej piętnastu procentowej stawki. Ze zredukowanej stawki mogą czerpać profit przedsiębiorcy, gdzie nominał przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku VAT przychodu ze sprzedaży) nie przewyższy w roku podatkowym ubiegłym 1,2 mln euro. Ta suma przedstawiona w euro jest obliczona zgodnie […]

Podatek rolny

Podatek rolny

Podatek rolny to nietypowy podatek majątkowy, którego nominał określa się w oparciu posiadanej masy majątkowej. Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty odpowiednio sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków (oznacza to, że obowiązek podatkowy nie powstaje w związku z uzyskaniem przychodu z tytułu prowadzonej działalności rolniczej, lecz z faktu posiadania gruntu). Podatek rolny, w oparciu o znamiona zewnętrzne […]

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości

W Polsce istnieje system opodatkowania nieruchomości, w którym podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia nieruchomości. Podatek od nieruchomości jest podatkiem lokalnym, inkasowanym przez samorząd terytorialny – gminę. Wszystkie gminy bez wyjątku w sposób indywidualny ustalają na swoim obszarze wysokość podatku od nieruchomości. Gminy nie pozostają bez ograniczeń, w każdym roku Minister Finansów określa maksymalną wysokość stawek podatku od nieruchomości. Podatek […]

Obowiązek podatkowy podatku akcyzowego

Obowiązek podatkowy podatku akcyzowego

Obowiązek podatkowy powstaje z dniem wykonania czynności lub zaistnienia stanu faktycznego podlegających opodatkowaniu akcyzą, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej. w szczególności dotyczy to poniższego obrotu: Obowiązek podatkowy podatku akcyzowego: Obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju powstaje z dniem wydania wyrobów węglowych; Jeżeli sprzedaż jest potwierdzona fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z […]